Jak usunąć .RE78P File Virus Ransomware

Proste metody usuwania .RE78P File Virus Ransomware z komputerów PC (usuwanie wariantów Matrix Ransomare)

Badacze cyberbezpieczeństwa znaleźli .RE78P File Virus Ransomware i wyjaśnili, że jest to bardzo znane złośliwe oprogramowanie i infekcja komputerowa należąca do rodziny „Matrix Ransomware”. Podobnie jak inne warianty Matrix Ransomware, ten podejrzany wirus plikowy jest w stanie zablokować wszystkie pliki na dyskach twardych komputera i zażądać ogromnej kwoty okupu za odszyfrowanie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj uważnie ten artykuł. Zacznijmy dyskusję.

Co to jest .RE78P File Virus Ransomware?

.RE78P File Virus Ransomware lub RE78P Ransomware to nowy wariant Matrix Ransomware, który jest objęty cyberzagrożeniami. Ten nieprzyjemny wirus plikowy dostaje się do twojego komputera przypadkowo z metod sprzedaży oprogramowania i kampanii spamowych. Po zainstalowaniu zauważysz złośliwe zmiany w ustawieniach komputera. Blokuje całe oprogramowanie zabezpieczające działające na komputerze, w tym oprogramowanie antywirusowe, aby uniknąć wykrycia złośliwych działań związanych z tym złośliwym oprogramowaniem. Głównym celem tego paskudnego krypto-złośliwego oprogramowania jest blokowanie wszystkich plików przechowywanych na komputerze poprzez dołączenie rozszerzenia pliku .RE78P i umieszczenie żądania okupu jako „RE78P_README.rtf” w każdym folderze na komputerze.

Kiedy mówimy o żądaniu okupu, stwierdza się, że wszystkie pliki na dysku twardym twojego komputera zostały zablokowane i wymaga zapłacenia żądanego okupu za odszyfrowanie. Twierdzi, że jedynym sposobem na odszyfrowanie zaszyfrowanych plików jest zakup i użycie narzędzia / oprogramowania / kluczy do odszyfrowywania. Twierdzi również, że aby zmienić nazwę zaszyfrowanych plików lub użyć oprogramowania do odszyfrowywania stron trzecich, trwale utracisz wszystkie pliki i foldery. Jednak zapewnia bezpłatną usługę testową odszyfrowywania niektórych zaszyfrowanych plików na komputerze. Prosi Cię o wysłanie 2-4 zablokowanych plików na adres e-mail podany w żądaniu okupu w celu odszyfrowania plików.

Rzućmy okiem na wiadomość wyświetlaną w żądaniu okupu:

    SHIT HАPPENS!

    MAMY TО INFORMACJĘ, ŻE TWOJE PLIKI ZOSTAŁY ZASZYFROWANE!

    UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJE PLIKI NIE SĄ BROKEN!

    Twoje pliki były еnсrуptеd z strоng сrуptо аlgоrithms.

    * Nie zapominaj, że nie można usunąć plików bez unikalnego rozwiązania i sprecyzowania. Yоur unikalny dесrуptiоn kеу jest bezpiecznie przechowywany na naszym serwerze.

    * Aby usunąć swoje dane, musisz sprecyzować аutоmаtiс dесrуptiоn tооl and your unikquе dесrуptiоn kеу.

    * Wszystkie Twoje pliki zostały ponownie zaktualizowane, ale po dесrуptiоn prосеss filеnаmеs zostaną przywrócone do оriginаl stаtе. Dаtа struсturе nie będzie się zmieniać.

    * Należy się upewnić, że wszystkie informacje dotyczące odzyskania plików przez użytkownika lub trzecią część mogą skutkować niezadowoleniem z danych!

    CZEGO POTRZEBUJESZ TО DО?

    Najpierw wszyscy musicie napisać do nas przez е-mаil:

    Nasz pierwszy cel:

    Nasz sесоnd е-mаil:

    Nasz trzeci cel:

    АTTENTIОN!

    Jeśli nie chcesz odzyskać swojego dаtа, napisz do nas wszystkie nasze е-mаil аdrеssеs!

    Jest to naprawdę niemożliwe, ponieważ istnieją poważne problemy z niektórymi poważnymi problemami!

    Plеаsе bе surе wе are аrе аlwауs in tоuсh i rеаdу tо tо hеlp tуоu!

    Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 24 godzin, prosimy o odpowiedź!

    Proszę zawsze wybrać opcję SPАM fоldеr!

    * Pisz po angielsku lub używaj prоfеssiоnаl trаnslаtоr

    W subjесt linе napisz swój pеrsоnаl ID: –

    For your аssurаnсе уоu can аttасh up to 3 small еnсrуptеd filеs to your mеssаgе. Usuniemy i wyszukamy pliki do pobrania dla frее.

    * Nie podawaj, aby pliki nie zawierały żadnych informacji, a ich rozmiar musi być mniejszy niż 5 MB.

    Proszę, nie bój się!

    CIESZY SIĘ, ŻE DZIŚ MOŻE BYĆ ODNOWIONY!

    Jesteśmy w tоuсh 24/7 i rеаdу, aby ci pomóc!

    Jeśli nie otrzymałeś naszej odpowiedzi, prosimy o przesłanie wiadomości do wszystkich е-mаil аdrеssеs!

Podsumowanie zagrożeń

Nazwa zagrożenia: .RE78P File Virus Ransomware

Typ zagrożenia: Wirus plikowy, Crypto-Malware, Ransomware, File Locker

Opis: ze względu na złośliwe działanie tego okropnego oprogramowania ransomware nie możesz otwierać ani używać przechowywanych plików na swoim komputerze. Wcześniej działające pliki mają teraz inne rozszerzenie i widzisz żądanie okupu w celu otwarcia zaszyfrowanych plików. Komunikat dotyczący okupu stwierdza, że do odblokowania plików wymagana jest opłata za wymuszenie.

Metody dystrybucji: spamowe wiadomości e-mail, zainfekowane załączniki, strony internetowe z torrentami, złośliwe reklamy lub wyskakujące wiadomości, fałszywe aktualizacje oprogramowania lub wiadomości z ostrzeżeniami o bezpieczeństwie, pakiety oprogramowania freeware lub shareware i wiele innych sztuczek.

Motywy oszustów: ma na celu zbieranie poufnych informacji i udostępnianie ich innym hakerom lub stronom trzecim w celu wygenerowania przychodów. Chcą też ukraść Twoje pieniądze z Twojego portfela lub e-portfela.

Rozwiązanie do usuwania i odzyskiwania: w przypadku, gdy system został zainfekowany przez .RE78P File Virus Ransomware lub inną podobną infekcję, musisz przeskanować system za pomocą potężnego oprogramowania antywirusowego. Po całkowitym skanowaniu i usunięciu złośliwego oprogramowania możesz użyć potężnego oprogramowania do odzyskiwania danych, aby przywrócić pliki zaszyfrowane przez oprogramowanie ransomware.

Czy powinienem zapłacić okup?

Po pomyślnym teście odszyfrowania wymusza zapłacenie żądanego okupu w celu odszyfrowania pozostałych zablokowanych plików. Ale to w ogóle jest fałszywe. Nigdy nie powinieneś im ufać i unikać płacenia im jakiejkolwiek kwoty pieniędzy z wymuszenia. Nigdy nie odszyfrują twoich plików. Aby zapłacić okup, mogą rejestrować niektóre kluczowe i poufne informacje, takie jak adres IP, wyszukiwanie adresów URL, nazwa użytkownika i hasło do różnych kont, informacje bankowe i inne szczegóły. Mogą udostępniać zebrane informacje innym hakerom lub stronom trzecim, aby generować z nich dochód. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej usunąć .RE78P File Virus Ransomware z komputera.

Jak twój system zostaje zainfekowany przez .RE78P File Virus Ransomware?

Ten nieprzyjemny wariant Matrix Ransomware zazwyczaj dostaje się do twojego komputera przez przypadek ze złośliwych wiadomości e-mail, zainfekowanych załączników e-maili oraz pakietów oprogramowania freeware lub shareware, które pobierasz z internetu. Programiści złośliwego oprogramowania wysyłają wiadomości e-mail ze spamem w Twojej skrzynce pocztowej, które zawierają wiadomości wraz ze złośliwymi załącznikami. Aby otworzyć takie zainfekowane załączniki lub kliknąć takie podejrzane hiperłącza, cyberprzestępcy instalują na Twoim komputerze złośliwe niechciane programy i uszkadzają główne oryginalne funkcje komputera. Dlatego podczas surfowania po Internecie należy zachować czujność i unikać otwierania załączników pochodzących z nieznanych wiadomości e-mail.

Środki ostrożności:

 • Kopia zapasowa jest ważna: Utwórz kopię zapasową lub zachowaj kopię zapasową wszystkich plików na jakimś bezpiecznym zewnętrznym urządzeniu magazynującym
 • Aktualizacja systemu operacyjnego: aktualizuj system operacyjny, taki jak Windows, Linux, Mac i inne
 • Inna aktualizacja oprogramowania: Usuń całe oprogramowanie wydziałowe i zaktualizuj pozostałe oprogramowanie uruchomione na komputerze
 • Zachowaj czujność podczas surfowania po Internecie: podczas przeglądania Internetu należy zachować ostrożność i unikać instalowania oprogramowania freeware z nieznanych źródeł, unikać otwierania załączników pochodzących z nieznanych wiadomości e-mail i klikania reklam lub wyskakujących okienek po dwukrotnym przeczytaniu.
 • Skanuj komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania: Powinieneś skanować swój komputer silnym programem antywirusowym w regularnych odstępach czasu

Oferta specjalna (dla systemu Windows)

.RE78P File Virus Ransomware może okazać się niebezpieczny, jeśli pozostaje na komputerze przez dłuższy czas. Sugerujemy więc, abyś spróbował Spyhunter przeskanować cały komputer i znaleźć złośliwe zagrożenie.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj EULA SpyHunter, kryteria oceny zagrożenia i politykę prywatności. Spyhunter sprawdza, czy komputer ma złośliwe oprogramowanie dzięki bezpłatnej wersji próbnej. W przypadku wykrycia zagrożenia jego usunięcie zajmuje 48 godzin. Jeśli musisz natychmiast wyeliminować .RE78P File Virus Ransomware, musisz kupić licencjonowaną wersję tego oprogramowania.

Oferta odzyskiwania danych

Aby przywrócić zaszyfrowane dane lub pliki z zainfekowanej maszyny ransomware, wysoce zalecane jest użycie ostatnio utworzonego pliku kopii zapasowej. użytkownicy mogą również wziąć udział w wersji próbnej z oprogramowaniem do odzyskiwania danych, aby sprawdzić, czy może pomóc w odzyskaniu plików. skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej aplikacji tutaj.

Aby usunąć .RE78P File Virus Ransomware, wykonaj jeden z dwóch kroków:

 1. Usuń .RE78P File Virus Ransomware przy użyciu „Trybu awaryjnego z obsługą sieci”
 2. Usuń .RE78P File Virus Ransomware przy użyciu „Przywracania systemu”

Usuwanie .RE78P File Virus Ransomware w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Krok 1: Uruchom ponownie system w trybie awaryjnym z obsługą sieci przed próbą usunięcia .RE78P File Virus Ransomware.

Windows 7 / Vista / XP

 • Kliknij Start> Zamknij> Uruchom ponownie> Ok
 • Poczekaj, aż komputer stanie się aktywny
 • Po wyświetleniu ekranu systemu Windows zacznij naciskać klawisz F8 wiele razy, aż zobaczysz okno Zaawansowane opcje rozruchu
 • Wybierz z listy opcję Tryb awaryjny w sieci

Windows 10 / Windows 8

 • Naciśnij przycisk Zasilanie na ekranie logowania Windows, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift na klawiaturze
 • Następnie kliknij Uruchom ponownie
 • Teraz wybierz Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Ustawienia uruchamiania i na koniec naciśnij Uruchom ponownie
 • Gdy komputer stanie się aktywny, kliknij opcję Włącz tryb awaryjny z obsługą sieci w oknie ustawień uruchamiania

Krok 2: Usuń .RE78P File Virus Ransomware

Zaloguj się do zainfekowanego urządzenia, uruchom przeglądarkę i pobierz Spyhunter lub inny legalny program antywirusowy. Przed wykonaniem skanowania systemu zaktualizuj go i usuń złośliwe pliki należące do oprogramowania ransomware, a następnie dokończ usuwanie .RE78P File Virus Ransomware.

Jeśli oprogramowanie ransomware zablokowało tryb awaryjny z obsługą sieci, spróbuj zastosować inną metodę.

Usuwanie .RE78P File Virus Ransomware przy użyciu Przywracania systemu

Ta funkcja umożliwia przywrócenie urządzenia do poprzedniego stanu.

Krok 1: Uruchom ponownie urządzenie w trybie awaryjnym z wierszem polecenia

Windows 7 / Vista / XP

 • Kliknij Start> Zamknij> Uruchom ponownie> OK
 • Gdy system stanie się aktywny, naciśnij kilkakrotnie przycisk F8, aż pojawi się okno Zaawansowane opcje rozruchu
 • Wybierz wiersz polecenia z listy

Windows 10 / Windows 8

 • Naciśnij przycisk Zasilanie na ekranie logowania do systemu Windows, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift na klawiaturze i kliknij Uruchom ponownie
 • Wybierz Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Ustawienia uruchamiania i na koniec naciśnij Uruchom ponownie
 • Gdy komputer stanie się aktywny, wybierz opcję Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia w oknie ustawień uruchamiania

Krok 2: Przywróć pliki systemowe i ustawienia

 1. Gdy pojawi się okno wiersza polecenia, wprowadź przywracanie dysku CD i kliknij Enter

 1. Teraz wpisz rstrui.exe i naciśnij klawisz Enter

 1. W otwartym oknie kliknij „Dalej”:

 1. Wybierz punkt strefowy poprzedzający infiltrację .RE78P File Virus Ransomware. Po wykonaniu tej czynności kliknij „Dalej”

 1. Teraz kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć przywracanie systemu

Po przywróceniu systemu do poprzednich danych, pobierz i przeskanuj urządzenie sprawdzonym narzędziem antywirusowym, takim jak Spyhunter, aby upewnić się, że usunięcie .RE78P File Virus Ransomware zostało wykonane pomyślnie.

Za pomocą funkcji poprzedniej wersji systemu Windows można przywrócić pojedyncze pliki, których dotyczy problem. Ta metoda będzie skuteczna, jeśli na zaatakowanym urządzeniu została włączona funkcja Przywracania systemu.

Należy pamiętać, że niektóre warianty .RE78P File Virus Ransomware są znane z usuwania kopii woluminów w tle plików, a zatem ta metoda nie jest pewnym strzałem do odzyskiwania danych.

Dlaczego Spyhunter?

SpyHunter to narzędzie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, które skanuje urządzenie w celu wyszukiwania i identyfikowania ataków złośliwego oprogramowania, blokowania złośliwego oprogramowania, oprogramowania reklamowego, spyware i innych potencjalnie niechcianych aplikacji. Algorytm skanowania i logika programowania są stale aktualizowane, dlatego taktycznie reaguje również na najnowsze infekcje złośliwym oprogramowaniem.

Więcej informacji o Spyhunter

SpyHunter to bardzo zaawansowana architektura skanowania. Posiada wielowarstwowy skaner systemowy, który pomaga wykrywać zarówno stare, jak i nowe wirusy. Zapewnia również możliwość dostosowania skanów. Inna przydatna funkcja obejmuje funkcję wykrywania w chmurze wysoce zaawansowanego i zaawansowanego złośliwego oprogramowania oraz pełną ochronę przed nim. Oferuje także funkcję skanowania określonych sterowników lub folderów, podgląd dziennika poprzedniego skanowania, zarządzanie obiektami poddanymi kwarantannie, a także wybieranie obiektów, które mają zostać wykluczone z przyszłego skanowania.

Narzędzie antywirusowe szczególnie skoncentrowało syna na szybkich działaniach wobec nowo wykrytych zagrożeń. Funkcja blokowania w czasie rzeczywistym pomaga zapobiegać atakom, pobierać i instalować wszelkiego rodzaju oraz usuwać najbardziej agresywne złośliwe oprogramowanie. Posiada specjalną funkcję uruchamiania systemu w niestandardowym środowisku i usuwania złośliwego oprogramowania na niższym poziomie systemu. Co najważniejsze, Spyhunter skanuje pliki cookie, które prawdopodobnie reprezentują problemy z prywatnością.

Instrukcje pobierania i instalowania najnowszego Spyhunter 5

 • Możesz po prostu pobrać Sphunter z linku podanego poniżej

Oferta specjalna (dla systemu Windows)

.RE78P File Virus Ransomware może okazać się niebezpieczny, jeśli pozostaje na komputerze przez dłuższy czas. Sugerujemy więc, abyś spróbował Spyhunter przeskanować cały komputer i znaleźć złośliwe zagrożenie.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj EULA SpyHunter, kryteria oceny zagrożenia i politykę prywatności. Spyhunter sprawdza, czy komputer ma złośliwe oprogramowanie dzięki bezpłatnej wersji próbnej. W przypadku wykrycia zagrożenia jego usunięcie zajmuje 48 godzin. Jeśli musisz natychmiast wyeliminować .RE78P File Virus Ransomware, musisz kupić licencjonowaną wersję tego oprogramowania.

 • Po pobraniu zobaczysz plik SpyHunter-Installer.exe w przeglądarkach w lewym dolnym rogu. Kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć:
 • Potwierdź za pomocą „Tak” w Kontroli konta użytkownika
 • Wybierz preferowany język

 • Kliknij Kontynuuj, aby poprzedzić kroki instalacji

 • Przeczytaj i kliknij przycisk Akceptuj, aby zaakceptować Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Politykę prywatności. Następnie kliknij przycisk Instaluj

 • Teraz rozpocznie się proces instalacji. Poczekaj, aż proces się zakończy. To zajmuje kilka minut

 • Po zakończeniu procesu zobaczysz przycisk Zakończ. Kliknij na nią, aby zakończyć proces instalacji aplikacji.

Kroki, aby wykonać skanowanie systemu za pomocą SpyHunter

 • Po instalacji aplikacji narzędzie anty-malware SpyHunter 5 uruchomi się automatycznie. Jeśli jednak tak się nie stanie, zlokalizuj ikonę SpyHunter na pulpicie lub kliknij Start> Programy> Wybierz SpyHunter.
 • Na stronie aplikacji znajdziesz kartę główną w lewym górnym rogu. Kliknij i wybierz przycisk Rozpocznij skanowanie teraz. Narzędzie antywirusowe rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń i słabych punktów systemu

 • Wyniki skanowania pokażą błędy systemowe, podatności i wykryte złośliwe oprogramowanie, jeśli takie występują

Uwaga: Aby kontynuować i wykonać wykryte zagrożenia, potrzebujesz pełnego produktu. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, aby zarejestrować się w SpyHunter:

Jak zarejestrować się w SpyHunter

W prawym górnym rogu okna programu znajduje się opcja Zarejestruj. Kliknij i postępuj zgodnie z instrukcjami

 • Po zarejestrowaniu otrzymasz nazwę użytkownika i hasło. Kliknij kartę Konto w sekcji ustawień i wprowadź podaną nazwę użytkownika i hasło. Następnie możesz korzystać z pełnej funkcji aplikacji na komputerze

 • SpyHunter zapewni wyniki skanowania w kategoriach mądrych, takich jak złośliwe oprogramowanie, PUP, prywatność, luki w zabezpieczeniach i obiekty umieszczone na białej liście – jak widać poniżej

 • Wybierz obiekty, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Dalej

Wybrane obiekty przejdą do Kwarantanny SpyHunter, dzięki czemu można je łatwo przywrócić w dowolnym momencie za pomocą funkcji Przywróć.

 • Aby zlokalizować dowolny obiekt

Przejdź do karty Skanowanie złośliwego oprogramowania / komputera i kliknij kartę Kwarantanna

W tej sekcji zaznacz pole wyboru po lewej stronie obiektu i kliknij przycisk Przywróć

 • Aby wykonać usunięcie obiektu

Po prostu wybierz obiekt w polu wyboru po lewej stronie wyświetlonym w zakładkach Malware PUP lub zakładkach Prywatność. Umożliwia to zaznaczanie i odznaczanie wszystkich obiektów wyświetlanych na określonej karcie.

Kroki, aby przywrócić pojedyncze pliki

Aby przywrócić plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy, przejdź do właściwości i wybierz kartę poprzedniej wersji. Jeśli ten plik ma punkt przywracania, wybierz go i kliknij przycisk Przywróć

Należy uruchomić urządzenie za pomocą dysku ratunkowego, na wypadek, gdyby nie można było uruchomić urządzenia w trybie awaryjnym z obsługą sieci (lub z wierszem polecenia). W tym celu potrzebujesz dostępu do innego komputera.

Aby uzyskać kontrolę nad zaszyfrowanymi plikami .RE78P File Virus Ransomware, możesz użyć programu o nazwie Shadow Explorer.

Więcej informacji o aplikacji Shadow Explorer

Po zainstalowaniu tej aplikacji zobaczysz skrót do pulpitu w menu Start. Uruchomienie tej aplikacji nie wymaga uprawnień administracyjnych od wersji 0.5. Ale w pewnych okolicznościach pomocne może być uruchomienie ShadowExplorer z podwyższonymi uprawnieniami – za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy, uruchom jako administrator.

 • Po zainstalowaniu aplikacji jako administrator, pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jest ekran kontroli konta użytkownika z żądaniem uprawnień administratora

 • To jest zdjęcie aplikacji, gdy wszystko działa poprawnie

 • Z rozwijanej listy wybierz jeden z dostępnych punktów w czasie kopiowania w tle

 • Możesz eksportować dowolny plik lub folder, klikając go prawym przyciskiem myszy

 • Następnie wybierz folder, w którym chcesz zapisać te pliki

 • Obraz pokazuje status procesu pobierania

 • Aplikacja może poprosić o potwierdzenie przed zastąpieniem w przypadku, gdy plik lub folder bezpośrednio w miejscu docelowym już istnieje. Kliknij opcję Nie pokazuj tego okna dialogowego, po czym nie będzie już więcej wyświetlane

 • Otrzymasz reset poprzedniej decyzji również w oknie dialogowym ustawień

Ważna dyskusja: Teraz znasz oprogramowanie ransomware i jego wpływ na zainfekowany komputer. Co mamy na myśli mówiąc, że wirusy ransomware są uważane za śmiertelne zagrożenia. Dlatego lepiej dla ciebie podjąć odpowiednią ochronę, aby uniknąć ataków na twoje stanowisko pracy. Ze względów bezpieczeństwa powinieneś używać renomowanego pakietu antywirusowego, takiego jak Spyhunter, który sztucznie wszczepia obiekty zasad grupy do rejestru w celu blokowania nieuczciwych aplikacji, takich jak .RE78P File Virus Ransomware.

Pamiętaj, że w Windows 10 Fall Creators Update otrzymasz unikalną funkcję o nazwie Kontrolowany dostęp do folderów, która blokuje próby ransomware szyfrowania kluczowych plików, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy, muzyka, ulubione i foldery na pulpicie.

Dlatego użytkownicy systemu Windows 10 powinni skorzystać z tego przywileju i zainstalować aktualizację, aby chronić swoje ataki ransomware danych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskać tę aktualizację i dodać dodatkową warstwę ochronną przed infekcją ransomware, kliknij tutaj.

Jak odzyskać dane zaszyfrowane przez .RE78P File Virus Ransomware?

Omówiliśmy już dwie ważne metody odzyskiwania danych, tj. Przywracanie systemu i Kopie woluminów w tle. Mam nadzieję, że te metody działają w twoim przypadku. Jeśli jednak te opcje nie są wystarczające do odzyskania danych, musisz przejść do innej opcji odzyskiwania danych, która korzysta z narzędzia do odzyskiwania danych. Takie narzędzia działają w oparciu o algorytm skanowania systemu i odzyskiwania. Działają, przeszukując partycje w celu zlokalizowania oryginalnych plików (usuniętych, uszkodzonych lub uszkodzonych przez złośliwe oprogramowanie). Przed skorzystaniem z tej opcji należy pamiętać o pewnych rzeczach:

 • Nie instaluj ponownie systemu operacyjnego Windows – spowoduje to trwałe usunięcie poprzednich kopii
 • Oczyść stanowisko pracy z infekcji .RE78P File Virus Ransomware
 • Pozostaw pliki bez zmian

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

 • Pobierz oprogramowanie do odzyskiwania danych ze stacji roboczej z linku poniżej

Oferta odzyskiwania danych

Aby przywrócić zaszyfrowane dane lub pliki z zainfekowanej maszyny ransomware, wysoce zalecane jest użycie ostatnio utworzonego pliku kopii zapasowej. użytkownicy mogą również wziąć udział w wersji próbnej z oprogramowaniem do odzyskiwania danych, aby sprawdzić, czy może pomóc w odzyskaniu plików. skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej aplikacji tutaj.

 • Uruchom instalator, klikając pobrane pliki

 • Na ekranie zobaczysz stronę umowy licencyjnej, kliknij przycisk Akceptuj, aby zaakceptować jej warunki użytkowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk Zakończ

 • Programy wykonują się automatycznie po instalacji. Po prostu wybierz typy plików, które chcesz odzyskać, i kliknij przycisk „Dalej”

 • Wybierz dysk, na którym chcesz uruchomić oprogramowanie, uruchom proces odzyskiwania i kliknij przycisk skanowania

 • Proces przywracania rozpocznie się wkrótce po wybraniu typów plików do skanowania. Proces może zająć trochę czasu w zależności od wybranego napędu i liczby plików. Po zakończeniu tego procesu podgląd danych, które mają zostać odzyskane, pojawi się na ekranie eksploratora danych. Tutaj wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 • Następnie zlokalizuj lokalizacje, w których chcesz zapisać odzyskane pliki