Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI :

Twoja prywatność jest przestrzegana, wszystkie informacje zebrane na tej stronie będą ściśle poufne i nie będą sprzedawane, ponownie wykorzystywane, wynajmowane, wypożyczane ani w inny sposób ujawniane bez Twojej zgody. Wszelkie informacje podawane na stronie Malware-security.com będą dokonywane z najwyższą starannością. Wyjaśnienie, w jaki sposób chronione są twoje dane osobowe, opisano poniżej.

GENERAŁ:

Możemy okresowo zmieniać warunki regulujące korzystanie z witryny przez użytkownika. Korzystanie z tej witryny po takiej modyfikacji stanowi zgodę użytkownika na przestrzeganie i przestrzeganie warunków wraz ze zmianami. Możemy okresowo modyfikować, przenosić lub usuwać części umowy lub dodawać ją do umowy.

SPRZEDAŻ LUB RAPORTOWANIE INFORMACJI DO STRON TRZECICH:

Malware-security.com nie będzie sprzedawać, pożyczać, wymieniać ani wypożyczać żadnych danych osobowych zebranych na tej stronie, w tym list e-mail, szczegółów płatności lub innej dokumentacji.

INFORMACJE PRZEGLĄDARKI ZBIERANE NA STRONIE INTERNETOWEJ:

Strona internetowa gazety jest analizowana w celu poprawy informacji i treści dostępnych na stronie. Twój czas, uważnie czytając tę ​​stronę internetową, nie jest możliwy do zidentyfikowania za pomocą dzienników witryny, nie będzie żadnych prób powiązania ich z tobą.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE:

Ta strona używa plików cookie.

PRYWATNOŚĆ WYKAZÓW ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH:

Malware-security.com prowadzi listę e-mail, aby informować członków, klientów i klientów o aktualnościach, nowościach, konkursach i wszystkich wydarzeniach. Osoby fizyczne powinny złożyć wniosek twierdząco o dołączenie do naszych list mailowych, kontaktując się z podpisem w sekcji rejestracji online na Malware-security.com.

Nie będzie nikomu sprzedawać, wypożyczać, handlować ani wynajmować adresów na listach. Ponadto subskrybenci mogą anulować subskrypcję tak łatwo, jak się dołączyli. Oprogramowanie serwera nie ujawnia adresów e-mail subskrybentów nikomu innym niż upoważnionym pracownikom Malware-security. com.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW:

Chociaż dostępność może być wskazana w Witrynie, nie możemy zagwarantować dostępności produktów i produktów, jednak nie są one dostępne do natychmiastowej dostawy. Malware-security.com zastrzega sobie prawo, bez odpowiedzialności lub powiadomienia, do modyfikacji, przerwania lub zaprzestania udostępniania całości lub części produktów lub anulowania dowolnego zamówienia.

ODSZKODOWANIE:

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć się przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawniczymi, wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z Witryny.

OSTRZEŻENIE IMPRECYZJA:

Od czasu do czasu na Malware-security.com mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen i dostępności. Zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do modyfikowania lub aktualizowania informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Z góry Malware-security.com przeprasza za wszelkie związane z tym niedogodności. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu w witrynie Malware-security.com, możesz zwrócić go wraz z rachunkiem pocztą.

Aby uzyskać inne informacje, możesz skontaktować się z [email protected]